CZ | EN | DE | ESP

Medak House

Projekt 2010

Novostavby bytových domů v Praze Hlubočepích.

Podélné, terasovitě ustupující hmoty objektů jsou usazeny kolmo ke svahu s výhledem do Šáreckého údolí. Důraz je kladen na maximální provázanost se zelení. Mezilehlý prostor mezi domy tvoří stupňovité terasy využívané částečně jako předzahrádky bytů v přízemí. 

ATELIER MOZKYT

BYTOVÉ DOMY