CZ | EN | DE | ESP

Kaple v Zahrádce u Petrovic

Projekt 2010 

Realizace 2011

Ocenění - Stavba roku Středočeského kraje v kategorii "Drobná stavba ve volné krajině"

Stavba kaple ve volné krajině na základě zadání soukromého investora vycházející z požadavku respektování historické formy a tvarosloví sakrální architektury. Volná interpretace historické formy je obohacena soudobým architektonickým detailem a materiálovým provedením. 

ATELIER MOZKYT

Kaple v Zahrádce u Petrovic

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Kaple je umístněna podél lesní cesty v mírném svahu v blízkosti rybníku. Je to nejvhodnější pozemek k umístnění vzpomínkové kaple na pozemcích statku, mimo hlavní komunikace a s dobrou pěší dostupností. Místo navozuje pokojnou a kontemplativní atmosféru během vycházek. Drobná stavba duchovního zaměření doplní kolorit místní kulturní krajiny.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Forma kapličky vychází z požadavku zadavatele na historické tvarosloví, používá klasických materiálů a konstrukcí. Zároveň je klasická forma interpretována v jednoduchém tvaru a detailu. 
Kaple vytváří tichý vnitřní prostor určený ke kontemplaci a vzpomínkám. Použití přírodních materiálů má symbolizovat spojení s přírodou a její nadčasovost. 
Kaple vytváří jednotný uzavřený prostor, vchodem orientovaným k lesní cestě, směrem k příchozímu. Lomený oblouk je základním kompozičním tvarem a geometrie formující architekturu kaple, předstupuje před štítovou stěnu, jeho vrchol je přetažený přes svislici a sklání se k cestě. Vlastní průčelí uzavírající vnitřní prostor je tvořeno průhledným dřevěným roštem z dubového dřeva s vloženým tahokovem. Vstupní dveře jsou dvoukřídlá, symetricky osazená na hlavní osu průčelí. 
Důraz je kladen na maximální jednoduchost a střídmost vnitřního prostoru. Klenba vnitřní lodě je provedena z jasanového bíle lazurovaného dřeva. Do závěru klenby, nad oltář je vsazen kříž tvořený z ocelových plátů. Průsečík ramen kříže vytváří místo pro svíci, oheň, jako symbol nehasnoucí lásky a odpuštění srdce Kristova.