CZ | EN | DE | ESP

Sportovní areál ve Žďáře nad Sázavou

Studie 2014
Na podkladu urbanistické studie revitalizace sportovní zóny va Žďáře nad Sázavou byla vypracována architektonická studie první etapy. Studie zahrnuje kompletní rekonstrukci fotbalového stadionu, výstavbu nových kabin a technického zázemí pro sportovce, úpravu stávajících tribun pro diváky, dále výstavbu nové tenisové haly včetně zázemí a tenisového klubu. Součástí studie bylo i nové řešení nové restaurace pro diváky, přilehlých zpevněných a zelených ploch, hromadného parkoviště a zeleně.

reference:
Bc. Ladislav Bárta - 2 místostarosta Žďáru nad Sázavou v období 2010-2014, tel: +420774701107 

ATELIER MOZKYT

Sportovní areál ve Žďáře nad Sázavou

Urbanistické řešení
Nové prostorové uspořádání areálu klade důraz na zlepšení prostupnosti území a jeho přehlednost. Uspořádáním jednotlivých objektů do logického celku nově definuje městský prostor ulice Bezručova. 

Fotalové kabiny 

Objekt fotbalových kabin je rozdělen do dvou samostatných křídel. Toto rozdělení umožňuje různé využívání těchto prostor, s ohledem na rozdílné časové požadavky na vytápění a údržbu. Pod jižní tribunou je umístěno křídlo kabin hostí u kterého
se počítá s menší frekvencí využívání těchto prostor a šaten. Celý objekt tak lze mimo čas utkání nebo mimo sezónu držet v energetickém útlumu a pouze jej temperovat.
Pro každodenní potřebu domácích oddílů je křídlo domácích umístěno pod severní tribunou, kde má přímou provozní návaznost na správu objektu, vstupní halu a technologické zázemí (kotelnu). Vlastní objekty kabin jsou umístěny za tribunami pro diváky, částečně pod stávajícím zastřešením těchto tribun. V prostoru mezi oběma křídli je řešen přístup diváků na stadion. Z přilehlého chodníku se vstupní bránou dostáváme na hlavní ochoz, ze kterého se v pravo a v levo vstupuje na krytou severní či jižní tribunu. V prostoru hlavního ochozu, hned za vstupní branou jsou řešeny wc pro diváky. Západní fasáda orientovaná do ulice Bezručova je v ploše ozeleněna popínavými rostlinami na ocelové roštové konstrukci.Zbylé fasády jsou omítnuty světle šedou omítkou.

Tenisová hala 

Tenisová hala a tenisový klub jsou přístupné ze společného vstupního prostoru (recepce) umístěného mezi objektem fotbalovýh tribun a samotnou tenisovou halou. Hala je koncipována jako jeden objekt elipsovitého tvaru, ve kterém je integrováno
veškeré zázemí, šatny a tribuny. Vizuelně je propojena jak se společným vstupním prostorem a s prostorem klubu v 1NP, tak se salonkem ve foyeru ve 2NP.
Samotné tribuny umístěné v tenisové hale jsou přístupné z nástupního prostoru foyeru společného pro restauraci v 2NP a z prostoru venkovních kurtů. Tribuny jsou navrženy pro tenisová utkání v hale i mimo ni v poměru 1:2 (diváci utkání v hale
– 160 míst, diváci utkání mimo halu 80 míst). Konstrukce tribun v hale bude ocelová, opláštěna sklocementovým kompozitem. Ze stejného nástupního prostoru je také přístupný ochoz s možností stání pro diváky.