CZ | EN | DE | ESP

Tiskárna Pankrác

Studie 2007

Rekonstrukce sídla firmy zahraniční společnosti s provozem tiskárny. Návrh představoval kompletní vyřešení a nové uspořádání vnitřních kancelářských prostor, včetně vstupních prostor, jednací místnosti, sekce vedení společnosti, zázemí zaměstnanců, upravení a přizpůsobení provozu tiskárny. Nově byl navržen i celkový vnější vzhled objektu.   

Spoluautor: Ing. arch. Lucie Tomanová

ATELIER MOZKYT

OBČANSKÉ STAVBY