CZ | EN | DE | ESP

ZŠ Kamenice

Studie 2014
Celková studie využitelnosti areálu školy v obci Kamenice nedaleko Prahy, včetně návrhu nástavby nového podlaží stávající budovy.  

ATELIER MOZKYT

ZŠ Kamenice

POPIS ZÁMĚRU

Záměrem studie je předložení řešení nástavby stávající školy za účelem navýšení počtu a kapacity učeben, prověření možností rozšíření plochy prostoru stávající jídelny, dále řešení provozních a dispozičních vazeb nové nástavby se stávajícími částmi školy.

Studie dále řeší s ohledem na nárůst počtu žáků možnosti rozšíření šaten pro žáky a jejich rozmístění v rámci budovy školy. Nově upraveny jsou i prostory zázemí personálu, sborovny a vedení školy.

Součástí předloženého řešení studie je i alternativní možnost zastřešení venkovního volnočasového hřiště

a navýšení počtu parkovacích stání pro areál školy.


NÁSTAVBA
Původní ucelená fronta dvoupodlažního křídla školy z 80. let 20. století je rozšířena o nástavbu 3NP. Nástavba zabírá hmotově celý půdorysný rozměr 2NP. Architektonická forma nového podlaží vychází z typologie a splňuje funkční požadavky kladené na školské budovy. Vlastní koncepce je založena zejména na individuálním architektonickém detailu a materiálovém řešení, kterým se záměrně odlišuje od stávajících budov a doplňuje tak celkovou kompozici. Nevytváří nepatřičný kontrast, ale stává se rovnocenným partnerem a osobitou jednotkou celé kompozice.