CZ | EN | DE | ESP

Revitalizace vnitrobloku Pod Kaštany

Studie 2011

Spoluautor: Ing. Klára Zahradníčková

Celková revitalizace vnitrobloku ulice Pod Kaštany, Šumavská, Kounicova v Brně.

Kompletní řešení vnitřního parteru včetně povrchů ploch, dětských hřišť a odpočinkových zón, nová organizace dopravy v klidu a parkovacích stání, návrh řešení zeleně. Koncepce řešení nových rozvodů inženýrských sítí. 

ATELIER MOZKYT

URBANISMUS