CZ | EN | DE | ESP

Sportovní zóna ve Žďáře nad Sázavou

Studie 2012

Studie řeší kompletní revitalizací území stávající sportovní zóny ve Žďáru nad Sázavou. Součástí návrhu je vyhodnocení stávajícího stavu území se stanovením rozsahu nutných úprav, demolic nevyhovujících budov, novostaveb a přístaveb nových objektů a zázemí pro sportovce, řešení veřejného prostoru s vazbou a ohledem na provoz, pohyb a obsluhu území.

Na základě konzultací se zástupci sportovců byl vypracován stavební program jednotlivých objektů, byl proveden odhad realizačních nákladů a území bylo rozdělena do realizačních etap. 

ATELIER MOZKYT

URBANISMUS