CZ | EN | DE | ESP

St. Pierre

Studie 2010

Revitalizace areálu stávajícího zemědělského statku. Řešení nové organizace prostor, úpravy venkovních ploch a komunikačních návazností jednotlivých provozů. Urbanistická studie včetně objemového řešení nových přístaveb a  objektů.

ATELIER MOZKYT

URBANISMUS