CZ | EN | DE | ESP

Kaple v Zahrádce u Petrovic

Projekt 2010 

Realizace 2011

Ocenění - Stavba roku Středočeského kraje v kategorii "Drobná stavba ve volné krajině"

Stavba kaple ve volné krajině na základě zadání soukromého investora vycházející z požadavku respektování historické formy a tvarosloví sakrální architektury. Volná interpretace historické formy je obohacena soudobým architektonickým detailem a materiálovým provedením. 

ATELIER MOZKYT