CZ | EN | DE | ESP

Sportovní areál ve Žďáře nad Sázavou

Studie 2014
Na podkladu urbanistické studie revitalizace sportovní zóny va Žďáře nad Sázavou byla vypracována architektonická studie první etapy. Studie zahrnuje kompletní rekonstrukci fotbalového stadionu, výstavbu nových kabin a technického zázemí pro sportovce, úpravu stávajících tribun pro diváky, dále výstavbu nové tenisové haly včetně zázemí a tenisového klubu. Součástí studie bylo i nové řešení nové restaurace pro diváky, přilehlých zpevněných a zelených ploch, hromadného parkoviště a zeleně.

reference:
Bc. Ladislav Bárta - 2 místostarosta Žďáru nad Sázavou v období 2010-2014, tel: +420774701107 

ATELIER MOZKYT